Công ty TNHH DACS Việt Nam hân hạnh được làm nhà cung cấp chính thức xe đẩy hàng Stanley cho Chuỗi siêu thị Nhật Bản Kohnan Japan tại Việt Nam.

Công ty TNHH DACS Việt Nam cung cấp các mặt chủng loại xe đẩy hàng đến từ Thương hiệu Stanley và Black and Decker cho chuỗi siêu thị Nhật Bản Kohnan Japan tại Việt Nam.