ổ khóa càng dài

View as:
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-015 30mm Long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-015 30mm long Shackle.

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-015 30mm long Shackle.
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-015.
  Cấu tạo: Thép-chrome.
  Chiều dài: 7.9cm.
  Chiều rộng: 3cm.
  Độ dày tổng thể: 1.2cm.

  Kích thước đóng gói: 19x9x2cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-016 40mm Long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-016 40mm long Shackle.

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-016 40mm long Shackle.
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-016.
  Cấu tạo: Thép-chrome.
  Chiều dài: 10.4cm.
  Chiều rộng: 4cm.
  Độ dày tổng thể: 1.4cm.

  Kích thước đóng gói: 19x9x2 cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-017 50mm Long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-017 50mm long Shackle.

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-017 50mm Long Shackle
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-017.
  Cấu tạo: Thép-chrome.
  Chiều dài: 12.5cm.
  Chiều rộng: 5cm.
  Độ dày tổng thể: 1.5cm.

  Kích thước đóng gói: 19x15x2 cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-040 20mm long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-040 20mm long Shackle

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-040 20mm long Shackle
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-040.
  Cấu tạo: Thép-đồng thau.
  Chiều dài: 4.7cm. Chiều rộng: 2cm. Độ dày tổng thể: 1.1cm.

  Kích thước đóng gói: 19x9x2 cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-041 25mm long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-041 25mm long Shackle

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-041 25mm long Shackle
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-041
  Cấu tạo: Thép-đồng thau.

  Kích thước đóng gói: 19x10x2 cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-042 30mm long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-042 30mm long Shackle

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-042 30mm long Shackle
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-042
  Cấu tạo: Thép-đồng thau.
  Chiều dài: 6.6cm. Chiều rộng: 3cm. Độ dày tổng thể: 1.2cm.

  Kích thước đóng gói: 19x9x2 cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-043 40mm long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-043 40mm long Shackle.

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-043 40mm long Shackle
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-043
  Cấu tạo: Thép-đồng thau.
  Chiều dài: 8.1cm. Chiều rộng: 4cm. Độ dày tổng thể: 1.3cm.

  Kích thước đóng gói: 19x9x2 cm

  View Product
 • Ổ khóa càng dài Stanley S742-044 50mm long Shackle

  Ổ khóa càng dài Stanley S742-044 50mm long Shackle

  Tên sản phẩm: Ổ khóa càng dài Stanley S742-044 50mm long Shackle
  Xuất xứ/thương hiệu: Stanley.
  Mã sản phẩm: S742-044
  Cấu tạo: Thép-đồng thau.
  Chiều dài: 12.5cm. Chiều rộng: 5cm. Độ dày tổng thể: 1.5cm.

  Kích thước đóng gói: 19x14x2 cm

  View Product

Showing all 8 results