thang nhôm

View as:
 • Thang nhôm bốn đoạn Starken ST403H

  THANG NHÔM BỐN ĐOẠN STARKEN ST403H

  Tên sản phẩm: Thang nhôm bốn đoạn Starken ST403H
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST403H
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 12 bậc
  Kích thước gấp gọn: 92x27x35 cm
  Chiều cao tối đa: 3,5m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 10.6kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131.
  Kích thước đóng thùng: 94x28x36cm.

  View Product
 • Thang nhôm bốn đoạn Starken ST404H

  THANG NHÔM BỐN ĐOẠN STARKEN ST404H

  Tên sản phẩm: Thang nhôm bốn đoạn Starken ST404H
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST404H
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 16 bậc
  Kích thước gấp gọn: 120x27x35 cm
  Chiều cao tối đa: 4.7m
  Chiều cao rút gọn: 1.2m
  Trọng lượng: 12.2kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131.
  Kích thước đóng thùng: 122x28x36 cm.

  View Product
 • Thang nhôm rút đôi Starken ST250A

  THANG NHÔM RÚT ĐÔI STARKEN ST250A

  Tên sản phẩm: Thang nhôm rút đôi Starken ST250A
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST250A
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 8 bậc x 2
  Kích thước gấp gọn: 49x18x96 cm
  Chiều cao tối đa duỗi thẳng: 5m
  Chiều cao tối đa chữ A: 2,4m
  Chiều cao rút gọn: 0.96m
  Trọng lượng: 18,2kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131.
  Kích thước đóng thùng: 98x19x50 cm.

  View Product
 • Thang nhôm rút đơn Starken ST138I

  THANG NHÔM RÚT ĐƠN STARKEN ST138I

  Tên sản phẩm: Thang nhôm rút đơn Starken ST138I
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST138I
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 12 bậc
  Kích thước gấp gọn: 48.5×8.8x87cm
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều cao rút gọn: 0.81m
  Trọng lượng: 10.8kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131.
  Kích thước đóng thùng: 89x9x49 cm.

  View Product
 • Thang nhôm rút đơn Starken ST144I

  THANG NHÔM RÚT ĐƠN STARKEN ST144I

  Tên sản phẩm: Thang nhôm rút đơn Starken ST144I
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST144I
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 13 bậc
  Kích thước gấp gọn: 49×9.5x94cm
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.91m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131
  Kích thước đóng thùng: 95x10x50 cm.

  View Product
 • Thang nhôm rút đơn Starken ST150I

  THANG NHÔM RÚT ĐƠN STARKEN ST150I

  Tên sản phẩm: Thang nhôm rút đơn Starken ST150I
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST150I
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 15 bậc
  Kích thước gấp gọn: 49×9.5x99cm
  Chiều cao tối đa: 5.1m
  Chiều cao rút gọn: 0.99m
  Trọng lượng: 14kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131
  Kích thước đóng thùng: 100x10x50cm.

  View Product
 • Thang nhôm trượt chữ A Starken ST403G

  THANG NHÔM TRƯỢT CHỮ A STARKEN ST403G

  Tên sản phẩm: Thang nhôm trượt chữ A Starken ST403G
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST403G
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 6 bậc x 2
  Kích thước gấp gọn: 90x20x48 cm
  Chiều cao tối đa duỗi thẳng: 3m
  Chiều cao rút gọn: 0.9m
  Trọng lượng: 9kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131.
  Kích thước đóng thùng: 95x21x50cm.

  View Product
 • Thang nhôm trượt chữ A Starken ST404G

  THANG NHÔM TRƯỢT CHỮ A STARKEN ST404G

  Tên sản phẩm: Thang nhôm trượt chữ A Starken ST404G
  Xuất xứ/thương hiệu: Starken
  Mã sản phẩm: ST404G
  Cấu tạo: Khung từ hợp kim nhôm cứng cáp, độ dày nhôm 1.3mm
  Số bậc: 8 bậc x 2
  Kích thước gấp gọn: 121x20x51 cm
  Chiều cao tối đa duỗi thẳng: 4m
  Chiều cao rút gọn: 1.21m
  Trọng lượng: 11kg
  Tải trọng: 150kg, đạt tiêu chuẩn EN131.
  Kích thước đóng thùng: 123x20x49 cm.

  View Product

Showing all 8 results