starken.vn

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N

Availability: In Stock

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi:

  • Stanley: SL19117, SL19417-8A, SL19199P, SL19156, SL19403PE-8A.
  • Dewalt: DXV25S, DXV30S, DXV34P và DXV38S.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N dùng để chứa các loại bụi khô và gắn ngay đầu hút của máy hút bụi.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi:

  • Stanley: SL19117, SL19417-8A, SL19199P, SL19156, SL19403PE-8A.
  • Dewalt: DXV25S, DXV30S, DXV34P và DXV38S.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N dùng để chứa các loại bụi khô và gắn ngay đầu hút của máy hút bụi.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3101N