starken.vn

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300

Availability: In Stock

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 là sản phẩm dùng cho máy hút bụi SL19117, SL19156 và SL19199P.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được thiết kế thông minh giúp loại sạch các loại bụi trên bề mặt tiếp xúc.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 là sản phẩm dùng cho máy hút bụi SL19117, SL19156 và SL19199P.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được thiết kế thông minh giúp loại sạch các loại bụi trên bề mặt tiếp xúc.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300
Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300
Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300
Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300
Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300
Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300