starken.vn

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N

Availability: In Stock

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N là sản phẩm dành cho máy hút bụi SL19199-16A.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N dùng để chứa các loại bụi khô và gắn trực tiếp lên đầu hút của máy hút bụi.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N là sản phẩm dành cho máy hút bụi SL19199-16A.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N dùng để chứa các loại bụi khô và gắn trực tiếp lên đầu hút của máy hút bụi.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3102N