starken.vn

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N

Availability: In Stock

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL18125DC, SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A.

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N được thiết kế gắn phía trong các lọc bụi giấy 19-1500N hoặc lọc bụi giấy 25-1201N.

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL18125DC, SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A.

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N được thiết kế gắn phía trong các lọc bụi giấy 19-1500N hoặc lọc bụi giấy 25-1201N.

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N
Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N
Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N
Màng lọc bụi xốp Stanley 19-1600N