starken.vn

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400

Availability: In Stock

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 là sản phẩm dùng cho các dòng máy SL19117, SL19119P và SL19156.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cưng scaps trong suốt quá trình sử dụng.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 với thiết kế thông mình giúp loại bỏ các loại bụi dễ dàng trên các bề mặt tiếp xúc.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 là sản phẩm dùng cho các dòng máy SL19117, SL19119P và SL19156.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cưng scaps trong suốt quá trình sử dụng.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 với thiết kế thông mình giúp loại bỏ các loại bụi dễ dàng trên các bề mặt tiếp xúc.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400
Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400
Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400
Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400
Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400
Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400