đầu hút bụi bảng lớn Stanley

View as:
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 là sản phẩm chính hãng dùng cho máy hút bụi SL19199-16A, SL19501P-12A và SL19501-12B.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp trong quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 được thiết kế thông mình giúp hút sạch các loại bụi từ khô tới ướt trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

   

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 là sản phẩm dùng cho các dòng máy SL19501P-12A, SL19501-12B và SL19199-16A.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp lâu dài cho sản phẩm.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 với thiết kế thông mình giúp loại sạch các loại bụi bẩn trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1505

  ĐẦU HÚT BỤI BẢNG LỚN STANLEY 13-1505

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1505 là phụ kiện chính hãng dành cho các dòng máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P, SL19417-6A, SL19417P-6A

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1505 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp lâu dài cho sản phẩm.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1505 với thiết kế thông mình giúp loại sạch các loại bụi bẩn trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1505 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 là sản phẩm dùng cho các dòng máy hút bụi SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 được cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 với thiết kế thông minh giúp hút sạch bụi bẩn trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 là sản phẩm dùng cho các dòng máy hút bụi SL18125DC, SL19116, SL19116P, SL19471-6A và SL19417P-6A.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 với thiết kế thông minh giúp dọn sạch các loại bụi trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

   

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 là sản phẩm dùng cho máy hút bụi SL19117, SL19156 và SL19199P.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được thiết kế thông minh giúp loại sạch các loại bụi trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL19117 và SL19199P.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 cấu tạo từ nhựa ABS đem đến sự bền bỉ và cứng cáp trong quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 với thiết kế thông minh giúp hút sạch hoàn toàn các loại bụi khỏi các bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-2300

  ĐẦU HÚT BỤI BẢNG LỚN STANLEY 19-2300

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-2300

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-2300 là phụ kiện chính hãng dành cho các dòng máy hút bụi Stanley.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-2300 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp lâu dài cho sản phẩm.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-2300 với thiết kế thông mình giúp loại sạch các loại bụi bẩn trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-2300 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product

Showing all 8 results