starken.vn

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N

Availability: In Stock

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N là sản phẩm dùng cho máy hút bụi SL18125DC.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N có phần lọc giấy dùng để lọc các loại bụi và bảo vệ không cho bụi đi vào động cơ.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N có vòng giữ làm từ cao su có tác dụng cố định lọc giấy để bảo vệ motor.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N là sản phẩm dùng cho máy hút bụi SL18125DC.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N có phần lọc giấy dùng để lọc các loại bụi và bảo vệ không cho bụi đi vào động cơ.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N có vòng giữ làm từ cao su có tác dụng cố định lọc giấy để bảo vệ motor.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N
Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N
Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N
Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 25-1201N