starken.vn

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N

Availability: In Stock

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N là bộ sản phẩm dùng cho các dòng máy hút bụi SL19117, SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N được thiết kế để gắn vào đầu hút của máy và sử dụng để chứa các loại bụi khô.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N là bộ sản phẩm dùng cho các dòng máy hút bụi SL19117, SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N được thiết kế để gắn vào đầu hút của máy và sử dụng để chứa các loại bụi khô.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N
Bộ túi giấy đựng bụi Stanley 19-3100N