starken.vn

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N

Availability: In Stock

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A, SL19128P.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N có lọc làm từ giấy chuyên dụng giúp ngăn chặn các loại bụi đi vào động cơ, có khả năng bảo vệ động cơ rất tốt.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N có vòng giữ làm từ cao su giúp giữ lọc cứng cáp ngay đầu motor.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N được phấn phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Mô tả

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A, SL19128P.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N có lọc làm từ giấy chuyên dụng giúp ngăn chặn các loại bụi đi vào động cơ, có khả năng bảo vệ động cơ rất tốt.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N có vòng giữ làm từ cao su giúp giữ lọc cứng cáp ngay đầu motor.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N được phấn phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N
Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N
Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N
Bộ lọc bụi giấy và vòng giữ Stanley 19-1500N