đầu hút bụi

View as:
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 là sản phẩm chính hãng dùng cho máy hút bụi SL19199-16A, SL19501P-12A và SL19501-12B.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp trong quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 được thiết kế thông mình giúp hút sạch các loại bụi từ khô tới ướt trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2503 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

   

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 là sản phẩm dùng cho các dòng máy SL19501P-12A, SL19501-12B và SL19199-16A.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp lâu dài cho sản phẩm.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 với thiết kế thông mình giúp loại sạch các loại bụi bẩn trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 08-2591 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 là sản phẩm dùng cho các dòng máy hút bụi SL19116, SL19116P, SL19417-6A và SL19417P-6A.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 được cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 với thiết kế thông minh giúp hút sạch bụi bẩn trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1570 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 là sản phẩm dùng cho các dòng máy hút bụi SL18125DC, SL19116, SL19116P, SL19471-6A và SL19417P-6A.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 với thiết kế thông minh giúp dọn sạch các loại bụi trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 13-1588 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

   

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 là sản phẩm dùng cho máy hút bụi SL19117, SL19156 và SL19199P.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được thiết kế thông minh giúp loại sạch các loại bụi trên bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1300 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL19117 và SL19199P.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 cấu tạo từ nhựa ABS đem đến sự bền bỉ và cứng cáp trong quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 với thiết kế thông minh giúp hút sạch hoàn toàn các loại bụi khỏi các bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi bảng lớn Stanley 19-1900 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi khe Stanley 08-2506

  Đầu hút bụi khe Stanley 08-2506

  Đầu hút bụi khe Stanley 08-2506 là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL19501P-12A, SL19501-12B, SL19199P-16A.

  Đầu hút bụi khe Stanley 08-2506 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp trong quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi khe Stanley 08-2506 được thiết kế thông minh giúp hút sạch các loại bụi trong các bề mặt tiếp xúc hẹp.

  Đầu hút bụi khe Stanley 08-2506 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi khe Stanley 13-1508

  Đầu hút bụi khe Stanley 13-1508

  Đầu hút bụi khe Stanley 13-1508 là sản phẩm dùng cho các máy hút bụi SL19116, SL19116P, SL19471-6A và SL19417P-6A.

  Đầu hút bụi khe Stanley 13-1508 được cấu tạo từ nhựa ABS đem lại sự bền bỉ và cứng cáp trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi khe Stanley 13-1508 với thiết kế thông mình giúp hút sạch các loại bụi trong từng ngóc ngách nhỏ.

  Đầu hút bụi khe Stanley 13-1508 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product
 • Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400

  Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400

  Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 là sản phẩm dùng cho các dòng máy SL19117, SL19119P và SL19156.

  Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 cấu tạo từ nhựa ABS mang lại sự bền bỉ và cưng scaps trong suốt quá trình sử dụng.

  Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 với thiết kế thông mình giúp loại bỏ các loại bụi dễ dàng trên các bề mặt tiếp xúc.

  Đầu hút bụi khe Stanley 19-1400 được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

  View Product

Showing all 9 results